Xác định vị trí bạn bè trên facebook

Khi một người bạn chia sẻ vị trí của họ với bạn, bạn có thể sử dụng ứng dụng Tìm

*
để định vị họ trên bản đồ.

Bạn đang xem: Xác định vị trí bạn bè trên facebook


Ghi chú: Nếu bạn muốn xem khoảng cách giữa bạn bè và bạn, hãy đảm bảo rằng bạn bật Vị trí chính xác cho ứng dụng Tìm. Hãy xem Kiểm soát thông tin vị trí mà bạn chia sẻ trên iPad.


*

Chạm vào Người ở dưới cùng bên trái của màn hình, sau đó chạm vào tên của người mà bạn muốn định vị.

Nếu có thể định vị bạn bè của bạn: Họ xuất hiện trên bản đồ để bạn có thể xem vị trí.

Nếu không thể định vị bạn bè của bạn: Bạn nhìn thấy “Không tìm thấy vị trí nào” bên dưới tên của họ.

Bạn cũng có thể yêu cầu Siri định vị người bạn đã chia sẻ vị trí của họ với bạn.


Chạm vào Người ở dưới cùng bên trái của màn hình, sau đó chạm vào tên của người mà bạn muốn liên hệ.


Bạn có thể nhận chỉ đường đến vị trí hiện tại của một người bạn trong ứng dụng Bản đồ

*
.

Chạm vào Người ở dưới cùng bên trái của màn hình, sau đó chạm vào tên của người mà bạn muốn nhận chỉ đường.

Chạm vào Chỉ đường để mở Bản đồ.

Xem thêm: Cách Hiện Phần Trăm Pin Trên Laptop Nhanh Chóng, Cách Hiện Phần Trăm Pin Laptop Trên Thanh Taskbar

Hãy xem Nhận chỉ đường trong Bản đồ.


Bạn có thể đặt nhãn cho vị trí hiện tại của bạn bè để có ý nghĩa hơn (như Nhà hoặc Công ty). Nhãn xuất hiện bên dưới tên của bạn bè khi họ ở vị trí đó.

Chạm vào Người ở dưới cùng bên trái của màn hình, sau đó chạm vào tên của người mà bạn muốn đặt nhãn vị trí.

Chạm vào Sửa tên vị trí, sau đó chọn một nhãn.

Để thêm một nhãn mới, hãy chạm vào Thêm nhãn tùy chỉnh, nhập tên, sau đó chạm vào Xong.


Bạn thân xuất hiện ở đầu danh sách Người và được đánh dấu bằng một ngôi sao.

Chạm vào Người ở dưới cùng bên trái của màn hình, sau đó tìm người mà bạn muốn đánh dấu là bạn thân.

Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Chạm vào tên của người đó, sau đó chạm vào Thêm <tên> vào Mục ưa thích.

Vuốt sang trái ngang qua tên của người đó, sau đó chạm vào ngôi sao.

Để xóa bạn bè khỏi Mục ưa thích, hãy vuốt sang trái và chạm vào ngôi sao hoặc chạm vào người bạn đó, sau đó chạm vào Xóa <tên> khỏi Mục ưa thích.