Iphone 6 Đang Dùng Bị Sập Nguồn

Chào hồ hết ngườiNhờ gần như tín đồ giúp sức em với, e sẽ sử dụng ip6 lưỡng lự gồm buộc phải pin bị cnhì ko