Iphone 6 đang dùng bị sập nguồn

Chào hồ hết ngườiNhờ gần như tín đồ giúp sức em với, e sẽ sử dụng ip6 lưỡng lự gồm buộc phải pin bị cnhì ko