CÁCH HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG ANH

Số điện thoại tiếng Anh là phone number, phiên âm là /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/ Số điện thoại cảm ứng thông minh là một trong hàng số được gán cho 1 mướn bao sử dụng Smartphone cố định được kết nối cùng với đường dây điện thoại thông minh.

Bạn đang xem: Cách hỏi số điện thoại bằng tiếng anh

quý khách hàng đã xem: Cách hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh bằng giờ đồng hồ anh

Số điện thoại cảm ứng tiếng Anh là phone number, phiên âm là /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/ Số điện thoại là 1 trong những vật dụng liên hệ điện tử không dây hệt như Smartphone di động hoặc những trang bị không giống tất cả công dụng truyền tài liệu qua mạng điện thoại chuyển mạch công cộng hoặc các loại mạng riêng biệt không giống.


*

Số điện thoại thông minh hoạt động y hệt như một liên tưởng nhằm chuyển qua làn đường khác những cuộc Hotline Smartphone cho đúng mướn bao dìm thực hiện một khối hệ thống định tuyến đường vị trí.

Số điện thoại thông minh vì người Điện thoại tư vấn nhấn vào Smartphone, Smartphone sẽ đưa dãy số này thành một dãy những tín hiệu và gửi tới tổng đài điện thoại cảm ứng.

Từ vựng của số điện thoại cảm ứng bởi giờ đồng hồ Anh.

Area Code/ˈeə.ri.ə ˌkəʊd/: Mã vùng.

Battery /ˈbæt.ər.i/: Pin

Business call : Cuộc hotline các bước.

Country Code : Mã nước.

Dialling Tone/ˈdaɪ.ə.lɪŋ ˌtəʊn/: Tín hiệu call.

Directory Enquiries/dɪˌrek.tər.i ɪnˈkwaɪə.riz/: Tổng đài báo số điện thoại thông minh.

Engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/: Máy bận.

Ex-Directory /ˌeks.dɪˈrek.tər.i/: Số điện thoại cảm ứng thông minh không có vào danh bạ.

Extension /ɪkˈsten.ʃən/: Số thiết bị lẻ.

Fault/fɒlt/: Lỗi.

Interference /ˌɪn.təˈfɪə.rəns/: Nhiễu bộc lộ.

International Directory Enquiries : Tổng đài báo số điện thoại cảm ứng thông minh thế giới.

Message /ˈmes.ɪdʒ/: Tin nhắn.

Missed điện thoại tư vấn : Cuộc Hotline nhỡ.

sản phẩm điện thoại Phone Charger : Sạc Pin điện thoại di động.

Xem thêm: Cách Tìm Lại Ứng Dụng Đã Xóa Trên Iphone, Cách Tìm Các Ứng Dụng Bị Xoá Trên Iphone

Off The Hook /ˌɒf.ðəˈpeɡ/: Máy kênh

Outside Line /ˌaʊtˈsaɪd/: Kết nối với số bên ngoài đơn vị.

Personal hotline Personal Call: Cuộc hotline cá nhân.

Phone Book Hoặc Telephone Directory : Danh bạ.

Phone Card/ˈfəʊn ˌkɑːd/: Thẻ điện thoại.

Phone Number /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/:Số điện thoại cảm ứng thông minh.

Signal /ˈsɪɡ.nəl/: Tín hiệu

điện thoại thông minh /ˈsmɑːt.fəʊn/: Điện thoại điện thoại thông minh.

To Be Cut Off : Bị giảm dấu hiệu.

To điện thoại tư vấn Someone Baông xã : Call lại mang đến ai.

To Dial A Number : Quay số.

To Hang Up : Dập sản phẩm.

To Leave sầu A Message : Để lại lời nhắn.

Một số mẫu câu về số điện thoại cảm ứng bởi giờ đồng hồ Anh.

This phone number will be displayed in your ad instead of your actual business phone number, và calls to lớn this phone number will be forwarded to your actual business phone number.

Số Smartphone này sẽ tiến hành hiển thị trong PR chũm mang lại số điện thoại thực tiễn của khách hàng và cuộc call mang đến số điện thoại cảm ứng thông minh này sẽ được chuyển tiếp nối số điện thoại thực tế của chúng ta.

Trachồng when someone calls you from a phone number in your ads or from a phone number on your website, or when they cliông chồng your phone number on your sản phẩm điện thoại trang web.

Theo dõi thời khắc ai kia Điện thoại tư vấn cho bạn ngay số Smartphone vào lăng xê của bạn hoặc ngay số điện thoại cảm ứng trên website của chúng ta hay lúc bọn họ nhấp vào số Smartphone của chúng ta bên trên website dành riêng cho lắp thêm cầm tay.

ITU-T Recommendation E.123Notation for national & international telephone numbers, e-mail addresses và Web addresses RFC 3966 The tel

URI for telephone numbers History of UK dialing codes, with lists of codes và more links World Telephone Numbering Guide which can be used to lớn look up telephone numbering information ITU National Numbering Plans which links lớn the numbering plans of individual countries.

ITU-T Recommendation E.123Notation for national and international telephone numbers, e-mail addresses and Web addresses RFC 3966 URI tel

URI cho các số Smartphone Lịch sử mã vùng điện thoại thông minh ngơi nghỉ Vương quốc Anh, dĩ nhiên list mã vùng World Telephone Numbering Guide dùng làm tra cứu vớt ban bố về những số điện thoại cảm ứng ITU National Numbering Plans links tới chiến lược đặt số Smartphone của từng tổ quốc.

Bài viết số điện thoạigiờ đồng hồ Anh là gì đượctổng đúng theo vì cô giáo trung trọng tâm giờ đồng hồ Anh trainghiemnote8.com.